สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


เงินดิจิตอล ( Crypto Currency ) คืออะไร? Crypto Currency เรียกง่าย ๆ ก็คือ เงินดิจิตอล หรือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิตอล การแลกเปลี่ยนรูปแบบดิจิตอลได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยพื้นฐานของ Crypto Currency ได้ออกแบบให้กระจายข้อมูลที่เข้ารหัส ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่ง

เงินดิจิตอล ( Crypto Currency ) คืออะไร?

Crypto Currency เรียกง่าย ๆ ก็คือ เงินดิจิตอล หรือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแบบดิจิตอล การแลกเปลี่ยนรูปแบบดิจิตอลได้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 โดยพื้นฐานของ Crypto Currency ได้ออกแบบให้กระจายข้อมูลที่เข้ารหัส ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้มีศูนย์กลางอยู่ที่ใดที่หนึ่ง (decentralized) และการกระจายของข้อมูลสามารถป้องกันการควบคุมจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในสกุลเงินที่ใช้ในปัจจุบัน

การกระจายของ Crypto Currency จะทำให้มูลค่าของ สกุลเงินดิจิตอล ขึ้นอยู่กับความต้องการของคนอย่างแท้จริง  ไม่ถูกผลกระทบจากนโยบายของธนาคารกลางหรือขึ้นอยู่กับประเทศใดประเทศหนึ่ง

ลักษณะของ Crypto Currency จะตรงกันข้ามกับ Fiat Currency หรือ เงินกระดาษ Fiat Currency คือ  รูปแบบของเงินทั่วโลกที่แต่ละประเทศใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งมีค่าจากการที่รัฐบาลกำหนดค่าขึ้นโดยไม่มีสิ่งอื่นใดหนุนหลัง

มูลค่าของ Crypto Currency จะขึ้นอยู่กับความต้องการอย่างแท้จริง (demand-supply) ซัพพลายที่มีอยู่ในสกุลนั้นซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด โดยถูกกำหนดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นและการเพิ่มค่าความยากในการหาสกุลเงินดิจิตอล นั้นๆ (difficulty) ยิ่งจำนวนสกุลเงินดิจิตอล มีมากขึ้นในระบบ ค่าความยากในการหาก็จะมีมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์กันว่าสกุลเงินดิจิตอลนั้นจะเป็นสกุลเงินในอนาคต อย่างไรก็ตามการสร้างขึ้นมาของสกุลเงินดิจิตอล ทำให้ประเทศมหาอำนาจเฝ้าจับตาเพราะมันอาจทำให้เงินกระดาษหมดมูลค่าไป

ที่มา www.cryptoplanet.info/crypto-currency-คืออะไร/


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ