สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


บัตรเครดิต Citibank กระเป๋าเเดินทาง บัตรเครดิต Citibank กระเป๋าล้อลาก
★ สมัครวันนี้ บัตรเครดิต Citibank กระเป๋าเเดินทาง กระเป๋าล้อลาก รับไปเลย!
บัตรเครดิต Citi Reward โอกาสพิเศษ แต้มสะสม รับกระเป๋าล้อลาก
บัตรเครดิต Citi Simplicity โอกาสพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียม รับกระเป๋าเดินทาง

สมัครวันนี้ บัตรเครดิต Citibank กระเป๋าเเดินทาง กระเป๋าล้อลาก รับไปเลย!

★★★★★ สมัครวันนี้ บัตรเครดิต Citibank กระเป๋าเเดินทาง กระเป๋าล้อลาก รับไปเลย! ★★★★★

บัตรเครดิต รู้ผลเร็ว , บัตรเครดิต ผ่านง่าย จาก Citibank

Citi Reward

บัตรเครดิต Citi Reward โอกาสพิเศษ แต้มสะสม รับกระเป๋าล้อลาก

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

Citibank Cashback Platinum

บัตรเครดิต Citibank Cashback Platinum โอกาสพิเศษ Cash Back เข้าบัญชี

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

Citi Simplicity

บัตรเครดิต Citi Simplicity โอกาสพิเศษ ไม่มีค่าธรรมเนียม รับกระเป๋าเดินทาง

สมัครผ่านทางออนไลน์

 

ป้องกันบัญชีค้างชำระบัตรเครดิต ต้องมีสติและระมัดระวังตัวเอง

บัญชีค้างชำระ หรือหนี้ค้างชำระ เป็นหนี้ที่ไม่มีการชำระตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน จึงทำให้สถาบันทางการเงินผลักหนี้ตรงนี้เป็นหนี้ค้างชำระ และหากมีการค้างติดต่อกันประมาณ 3 เดือนขึ้นไป ก็จะมีการส่งฟ้องในทางแพ่ง เพื่อบังคับชำระหนี้ หนี้ประเภทนี้ที่มักเห็นกันได้บ่อยคือหนี้บัตรเครดิตนั่นเอง เนื่องจากบัตรเครดิตเป็นบัตรที่ใช้ง่าย สะดวก แต่มีดอกแพง และเสี่ยงต่อการเป็นหนี้ค้างชำระสูง อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ค้างชำระหรือบัญชีค้างชำระได้ ดังนี้

มีสติ และระมัดระวังตัวเองอย่างสูง ในการก่อหนี้ โดยเฉพาะก่อนการใช้บัตรเครดิต ในการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ นั้น ควรจะมีการคิดก่อนใช้ โดยเฉพาะการคำนึงถึงรายจ่ายต่อเดือนที่เราต้องรับผิดชอบอยู่เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้าน ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นต้น จากนั้นจึงมาคิดค่าใช้จ่ายที่ควรจ่ายผ่านบัตรว่าแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ไม่ควรจ่ายเกินตัวหรือรูดตามใจ เพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือหนี้เกินตัวที่อาจจะส่งผลทำให้เกิดหนี้ค้างชำระ หากเราจ่ายไม่ไหว

นี่เป็นวิธีการง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดบัญชีค้างชำระ ที่อาจจะก่อให้เกิดประวัติด้านการเงินเสียไปด้วยได้ ซึ่งหากเกิดขึ้นก็จะมีความยุ่งยากเป็นอย่างมากครับ


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ