สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง? บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด สมุดบัญชีเงินฝาก

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต ทําบัตรเครดิตใช้เอกสารอะไรบ้าง?

หลังจากผ่านการคิดพิจารณา และตัดสินใจว่าจะทำบัตรเครดิตแล้ว สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีการเตรียมให้พร้อมเลยก็คือเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่จะต้องยื่นให้กับธนาคาร เพื่อใช้ในการพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าธนาคารจะใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีการเตรียมให้พร้อมเพราะหากไม่พร้อมเรื่องเอกสารก็จะเกิดความล่าช้าในการอนุมัติขึ้น สำหรับเอกสาร ที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิต มีดังต่อไปนี้ครับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นเอกสารที่จัดได้ว่าสำคัญมากที่สุดในการทำบัตรเครดิต (และธุรกรรมประเภทอื่น) เพราะบัตรประชาชนจะเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นข้อมูลของบุคคลได้ชัดเจนมากที่สุดนั่นเอง การใช้บัตรประชาชนคือถ่ายสำเนาให้ชัดเจนทั้งสองด้านของบัตร พร้อมกับเซ็นกำกับสำเนาถูกต้องด้วยทุกครั้ง บัตรที่นำเอามาใช้จะต้องเป็นบัตรที่ยังไม่หมดอายุครับ

สำเนาทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งแน่นอนของผู้ใช้ ซึ่งการใช้ทะเบียนบ้านจะเป็นการถ่ายสำเนาโดยการถ่ายส่วนของบ้านเลขที่ และหน้าที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลของผู้ใช้ หากที่อยู่ปัจจุบันกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านเป็นคนละที่ ให้เตรียมเอาพวกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารที่ส่งมาหาเราที่ที่อยู่ปัจจุบันแนบไปด้วย เพื่อยืนยันให้ธนาคารเห็นว่าเราอาศัยอยู่ตามที่อยู่นั้นจริงๆ

หนังสือรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

เป็นเอกสารที่แสดงว่าเรามีรายได้ที่แน่นอนทุกเดือน ตามเงื่อนไขกำหนด โดยหนังสือดังกล่าวจะต้องใช้ตัวจริงและสำเนา ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะขอเอกสารดังกล่าวได้จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เราสังกัด นอกจากนั้นควรแนบสลิปเงินเดือน หรือสรุปรายรับในแต่ละเดือนไปด้วยเพื่อเพิ่มโอกาสในการพิจารณาอนุมัติ สลิปเงินเดือนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเอกสาร ที่ขอได้ง่าย เพียงแค่ยื่นเรืองทางฝ่ายการเงิน หรือฝ่ายธุรการในหน่วยงานของเราเอง อาจจะขอมาพร้อมกับหนังสือรับรองเงินเดือนเลยก็ได้

สมุดบัญชีเงินฝากของเรา

(ที่ใช้รับเงินเดือน) เป็นเอกสารที่ธนาคารจะดูว่ามีเงินเข้าบัญชีของเราจริงหรือไม่ โดยการใช้เพียงแค่เอาไปถ่ายเอกสาร ในหน้าที่มีการเคลื่อนไหวหรืออัพเดทล่าสุด จากนั้นเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพียงเท่านี้ก็สามารถเข้าชุดพร้อมยื่นได้แล้ว

Statement หรือเอกสารที่แสดงข้อมูลของบัญชีเงินฝากของเรา

จะต้องใช้ในกรณีที่สมุดบัญชีของเราไม่ได้อัพเดท Statement นั้นจะทำการแสดงข้อมูลย้อนหลังของบัญชีเงินฝากจนกระทั่งถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งเราสามารถขอได้เลยที่ธนาคารที่เราเปิดบัญชีเงินฝากไว้ การใช้ Statement ควรขอย้อนหลังประมาณ 6-12 เดือนจะดีที่สุด เนื่อจากธนาคารจะสามารถมองเห็นเส้นทางการเงินของคุณชัดเจน และเพิ่มโอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตได้มากขึ้น


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ