สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


บัตรเครดิตคืออะไร บัตรเครดิตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง บัตร Charge Card, บัตร Credit Card, บัตร Store Label หรือ Private Label, บัตร Cash Card, บัตร Debit Card

บัตรเครดิตคืออะไร ? บัตรเครดิตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

บัตรเครดิตคืออะไร?

บัตรเครดิต เป็นบริการด้านการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีการออกแบบขึ้นมาให้ใช้แทนเงินสด บริการร่วมกับสถาบันการเงิน หรือธนาคาร กับเครือข่ายบัตรเครดิต และร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าต่างๆ บัตรเครดิต สามารถแบ่งได้หลายประเภท ตามเขตการใช้งาน ดังต่อไปนี้

– บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั้งในและต่างประเทศ หรือ International Credit Card เช่น พวกบัตรเครดิต VISA บัตร MasterCard บัตร American Express เป็นต้น

– บัตรเครดิต ที่สามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศ หรือ Local Credit Card เช่นบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารต่างๆ

– บัตรเครดิต ที่ใช้ในเฉพาะร้านค้า หรือ Store Label เป็นบัตรที่ร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้าออกให้ เพื่อใช้ในร้านนั้นๆ เช่น บัตรเทสโก้ โลตัส บัตรเครดิตเซ็นทรัล เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีการแบ่งประเภทของบัตรเครดิตเป็นออกตามการใช้งาน ดังต่อไปนี้

บัตร Charge Card

เป็นบัตรเครดิตประเภทที่ไม่มีการจำกัดวงเงิน ที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าประเภทนักธุรกิจ หรือผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีฐานะทางการเงินที่ดี เป็นบัตรที่เหมาะสำหรับการใช้งานในเรื่องของการเดินทาง ท่องเที่ยว และด้านความบันเทิงต่างๆ อย่างไรก็ตามบัตรประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้มีวินัยทางการเงินสูง เนื่องจากจะต้องจ่ายคืนเต็มจำนวนทุกครั้ง

บัตร Credit Card

เป็นบัตรเครดิตทั่วไป ที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือธนาคารต่างๆ เพื่อใช้ซื้อสินค้า บริการต่างๆ ตลอดจนทำธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วบัตรประเภทนี้ก็จะแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการใช้งาน อาทิ บัตรสำหรับเดินทาง ท่องเที่ยว บัตรเติมน้ำมัน บัตรสำหรับแลกแต้มสะสม บัตรสำหรับการใช้ในเรื่องของความสวยความงาม เป็นต้น ซึ่งธนาคารและสถาบันการเงิน แต่ละแห่งต่างก็มีบัตรเครดิตหลากหลายชนิดเอาไว้ให้บริการกับลูกค้ามากกว่า 1 กลุ่ม

บัตร Store Label หรือ Private Label

เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานในร้านของตน มักเป็นบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย หากใช้ในห้างสรรพสินค้า หรือร้านที่เข้าร่วมรายการ เช่น บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส , บัตรเครดิตเซ็นทรัล เป็นต้น ปัจจุบันธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็เริ่มที่จะออกบัตรประเภทนี้ให้ใช้งานกันมากขึ้น โดยร่วมกับห้างร้านต่างๆ

บัตร Cash Card

เป็นบัตรเครดิตประเภทหนึ่ง ที่ผู้ถือบัตรสามารถเบิกเงินสดจากเครื่อง ATM ของธนาคารที่ออกบัตร หรือสถาบันการเงินที่เป็นผู้ออกบัตรนั้นๆ บัตรประเภทนี้ก็คือบัตรกดเงินสด ที่เรารู้จักกันดีในปัจจุบันนั่นเอง

บัตร Debit Card

สำหรับบัตรประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นบัตรเครดิต แต่ก็สามารถใช้งานได้คล้ายกับบัตรเครดิต กล่าวคือสามารถใช้ซื้อสินค้า บริการ หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้ แต่จะต้องอ้างอิงจากจำนวนเงินในบัญชีที่ผูกกับบัตรเอาไว้ นอกจากนั้น ยังเป็นบัตรที่ได้รับสิทธิประโยชน์น้อยกว่าบัตรเครดิต


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ