สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ


★ กองทุนรวมคืออะไร? ลงทุนกองทุนรวมดียังไง? ผลตอบแทนดีไหม?
คุณจะสามารถรับผลประโยชน์ตอบแทน จากการลงทุน กองทุนรวมได้อย่างไรบ้าง
ผลประโยชน์ Capital Gain หรือส่วนต่างของราคาซื้อขาย
ผลประโยชน์จากเงินปันผล เมื่อมีการลงทุนแล้วมีกำไรจากการลงทุน ก็จะมีการนำเอามาปันผลให้กับผู้ลงทุนครับ

กองทุนรวมคืออะไร? ลงทุนกองทุนรวมดียังไง? ผลตอบแทนดีไหม?

การลงทุน กองทุนรวม

สำหรับการลงทุนในปัจจุบัน ต้องบอกว่ามีหลากหลายแนวทางเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านหุ้น การลงทุนทำธุรกิจโดยตรง หรือแม้แต่ “การลงทุนกองทุนรวม” ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่นักลงทุน(โดยเฉพาะรายใหม่ และรายย่อย) นิยมนำเอาเงินมาลงทุน เพราะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนด้วยตัวเอง อ่านมาถึงตรงนี้หลายๆ คนอาจจะสงสัยกันแล้วใช่มั้ยครับ ว่า “กองทุนรวม” มันคืออะไรกันแน่

กองทุนรวมคืออะไร ?

อธิบายอย่างนี้ครับ “กองทุนรวม” เป็นบริษัท หรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมา เพื่อรวบรวมเอาเงินของลูกค้า นักลงทุนที่สนใจ สำหรับการนำไปลงทุนด้านต่างๆ โดยเป็นการบริหารงานโดยนักลงทุน ที่มีประสบการณ์สูง ดังนั้นจึงเป็นแนวทางการลงทุนที่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนรายใหม่อย่างมากครับ ซึ่งนอกจากจะมีความเสี่ยงต่ำแล้ว ยังให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยที่ผู้ลงทุน ไม่จำเป็นต้องมาคอยติดตาม หรือเก็งการลงทุนเองเหมือนกับการลงทุนด้วยตนเอง เพราะมีมืออาชีพจัดการให้อยู่แล้วนั่นเอง ทั้งนี้กองทุนรวมส่วนใหญ่ที่มี ณ ขณะนี้ เป็นกองทุนรวม ที่จัดตั้งโดยธนาคารพาณิชย์ จึงมีความน่าเชื่อถืออย่างมาก สำหรับนักลงทุน

ลักษณะการลงทุนกองทุนรวม

การลงทุน กองทุนรวม นั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้ถือหลักฐานการลงทุนเป็น “หุ้น” เหมือนกับการลงทุนหุ้น แต่จะถือเป็น “หน่วย” ตามหน่วยลงทุน ของแต่ละกองทุน ที่มีการกำหนดเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น คุณลงทุน กองทุนรวม ที่ 5,000 บาท สมมติว่ากองทุนรวม ที่ลงทุนนั้น มีการคิดหน่วยละลงทุนที่หน่วยละ 10 บาท ก็เท่ากับว่าคุณได้ หน่วยลงทุน ที่ 500 หน่วย เป็นต้น ทั้งนี้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะถือหน่วยลงทุนเอาไว้ ก็สามารถขายคืนให้กับกองทุนรวมได้ โดยจะมีเงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแตกต่างกันออกไปในแต่ละกองทุนครับ

ผลประโยชน์ ผลตอบแทน จาก กองทุนรวม

แล้วคุณจะสามารถรับผลประโยชน์ตอบแทน จากการลงทุน กองทุนรวมได้อย่างไรบ้าง โดยกำไร หรือผลประโยชน์จากการลงทุน กองทุนรวมนั้น แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ

  • ผลประโยชน์ Capital Gain หรือส่วนต่างของราคาซื้อขาย กล่าวคือสมมติว่าคุณซื้อหน่วยลงทุนมา 500 หน่วย ที่หน่วยละ 10 บาท เป็นเงินทั้งหมด 5,000 บาท แต่พอถึงเวลาขายคืน ขายคืนในราคาหน่วยละ 20 บาท เป็นเงินทั้งหมด 10,000 บาท เท่ากับว่าคุณมีกำไรจาก Capital Gain 5,000 บาท
  • ผลประโยชน์จากเงินปันผล สำหรับกองทุนรวมบางกองทุน จะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลด้วย เมื่อมีการลงทุนแล้วมีกำไรจากการลงทุน ก็จะมีการนำเอามาปันผลให้กับผู้ลงทุนครับ

จะเห็นได้ว่าแนวทางการลงทุน กองทุนรวมนั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสำหรับนักลงทุนรายย่อย และรายใหม่เป็นอย่างมาก เพราะไม่ต้องบริหารพอร์ทลงทุนเอง แถมยังใช้เงินลงทุนน้อย รวมไปถึงสามารถขายหน่วยลงทุนคืนให้กับกองทุนได้ตลอดเวลาอีกด้วย


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลเร็ว

สมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์วันนี้ เอกสิทธิ์พิเศษ รับคะแนนสะสม ใช้แลกกระเป๋าล้อลาก ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท 1 ใบ